AZOM neemt uw zorg uit handen!

Dat doen we met passie en professionaliteit.

We begeleiden kinderen en volwassenen met een zorgindicatie door middel van zorg op maat. Onze werkwijze zorgt voor een optimale begeleiding van de cliënt. Samen met zijn omgeving zorgen we voor een goede balans zodat hij het beste uit zichzelf kan halen.

Ambulante Zorg op Maat (AZOM) is een kleinschalige door het ministerie van VWS erkende zorginstelling. Tevens is AZOM in het bezit van het ISO 9001 certificaat. Daarmee laten we zien dat we kwalitatief goede zorg leveren. We werken resultaatgericht en maken dit meetbaar aan de hand van ons kwaliteitssysteem. We investeren in onszelf door middel van opleiding, coaching en intervisie. Ambulante Zorg op Maat vindt dat iedereen het verdient om gelukkig te zijn. Eerst wordt er geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving en de begeleider(s). Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daar uit te werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De zorg die wij leveren, wordt gefinancierd vanuit de Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Budget.

Individuele begeleiding

Bij AZOM richten we ons op het verbeteren van vaardigheden, om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cliënt te vergroten. Dit doen we middels een systeemgerichte aanpak. Bij de begeleiding komen thema’s aan bod zoals sociale en communicatieve vaardigheden maar ook omgaan met geld, persoonlijke verzorging en het maken van een planning.
[read more="Lees meer..." less="Lees minder..."]

We bieden bij AZOM individuele begeleiding aan cliënten in alle leeftijdscategorieën met o.a. de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornis), OCD (Oppositional Conduct Disorder), ODD (Oppositional Defiant Disorder), ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt), Angststoornissen, Hechtingsproblematiek en Emotieregulatiestoornissen.[/read]

 

Logeeropvang

Wij bieden logeeropvang voor kinderen en jongeren met een zorgindicatie. Wij stellen de kleine groepen met zorg samen, rekening houdend met hun leeftijd, interesses en problematiek. Een logeerweekend is in onze ogen geslaagd wanneer uw kind zich veilig, prettig en begrepen voelt.
[read more="Lees meer..." less="Lees minder..."]

Wij creëren deze mogelijkheden door te zorgen voor een veilige omgeving waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar professionele begeleiding aanwezig is om het individu en het groepsproces te begeleiden. Dit gebeurt aan de hand van een begeleidingsplan.

Deze kinderen en jongeren hebben vaak moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Door middel van een logeerweekend kunnen zij contacten aangaan en onderhouden met hun leeftijdsgenoten. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. [/read]

 

Groepsbegeleiding

AZOM biedt verschillende groepsactiviteiten aan voor het aanleren van praktische-, sociale- en communicatieve vaardigheden. De jongeren hebben daar veel steun aan elkaar en het voorkomt dat ze in een sociaal isolement belanden. Ook werken we aan de zelfredzaamheid, samenwerking en zelfvertrouwen van de jongeren.
[read more="Lees meer..." less="Lees minder..."]

Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan. In de vakanties worden er bij voldoende aanmeldingen extra groepsactiviteiten georganiseerd.[/read]

 

Woonbegeleiding

In Veenendaal heeft AZOM een woonproject. Cliënten huren het appartement van de woningstichting en krijgen begeleiding bij het huishouden, de persoonlijke verzorging, financiën, boodschappen doen, eten koken en meer. Cliënten hebben zowel gezamenlijke als individuele begeleidingsmomenten. Iedere cliënt heeft zijn eigen begeleidingsplan en een persoonlijke begeleider.
[read more="Lees meer..." less="Lees minder..."]

Cliënten hebben gezamenlijke begeleidingsmomenten, maar ook individueel. Cliënten kunnen 24-uur per dag een beroep doen op de begeleiding van Ambulante Zorg op Maat. Iedere cliënt heeft zijn eigen begeleidingsplan en een persoonlijke begeleider(ster) en krijgt de begeleiding die op maat gesneden is.
Bij voldoende aanmeldingen en een goede match tussen de cliënten is er bij Ambulante Zorg op Maat in de toekomst de mogelijkheid om meer woonprojecten op te zetten.
[/read]

 

Ons team

Missie & Visie

Ambulante Zorg op Maat vindt dat iedereen het verdient om gelukkig te zijn. We respecteren de wijze waarop de cliënten hun wereld beleven. Samen met hun naasten streven we naar een goede balans, zodat de cliënten het beste uit zichzelf halen. We gaan uit van hun persoonlijke kracht want iedereen heeft het in zich op stappen voorruit en omhoog te zetten.

Onze begeleiding is gebaseerd op een goed contact met elkaar en dit goede contact behouden. Verder vinden wij het belangrijk om een goede afstemming te hebben met de naasten van de zorgbehoevende. Ook maken we onderscheid tussen de persoon en zijn of haar gedrag.  Iedereen is meer dan dat gedrag. Wij geloven dat elk gedrag een positieve intentie heeft. Elke keuze was ooit iemands beste keuze. Iedereen mag fouten maken en dat vinden wij niet erg. Wij vinden het veel belangrijker dat er van fouten geleerd wordt. Iedereen heeft alle mogelijkheden beschikbaar die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.

Regio’s

Foodvalley: Nijkerk, Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Hoevelaken.
Amersfoort: Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg.
Noord-Veluwe: Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Oldebroek, Elburg.

Vacatures

Vacature ambulant begeleider
bekijk vacature
Vacature logeeropvang
bekijk vacature

Contact

Postadres:
Ambulante Zorg Op Maat B.V.
Schrassertstraat 8
3861KM Nijkerk

Bezoekadres:
Ambulante Zorg Op Maat B.V.
Melkrijder 4G
3861SG in Nijkerk

Telefoon:
Thijs Zwaan: 06-12678837
Hannah Bos: 06-18634976
Administratie: 06-24785993

E-mail:
g.e.zwaan@ambulantezorgopmaat.nl
h.bos@ambulantezorgopmaat.nl

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Farhad Moqbel (f.moqbel@ambulantezorgopmaat.nl tel. 06-52454313) en/of Thijs Zwaan (g.e.zwaan@ambulantezorgopmaat.nl tel. 06-12678837)