AZOM - kwalitatieve specialistische begeleiding

FUSIE

Sinds januari 2023 is AZOM gefuseerd met Stichting ROOZ.
We zijn achter de schermen hard aan het werk met een nieuwe website.
Neem alvast een kijkje op www.stichtingrooz.nl.

MISSIE

AZOM is een kleinschalige zorginstelling die specialistische begeleiding biedt voor jeugd en volwassenen. Daarnaast biedt AZOM logeeropvang voor kinderen en jongeren in de regio’s Foodvalley, Amersfoort en Noordwest Veluwe.

We begeleiden vanuit passie en professionaliteit. Vanuit onze systeemgerichte benadering wordt allereerst geïnvesteerd in het opbouwen van een goede relatie om van daaruit methodisch te werken aan de begeleidingsdoelen. De voortgang van de doelen monitoren wij structureel aan de hand van metingen vooraf, tussentijds en achteraf. We investeren continu in ontwikkeling, waardoor de begeleidingstrajecten inspirerend, effectief en efficiënt zijn. Ons einddoel is onze cliënten in hun kracht te zetten en onszelf overbodig te maken.

CIBG WTZI-erkend logo
HKZ Gehandicaptenzorg logo
ISO 9001 HKZ logo
SKJ Kwaliteitsregister Jeugd logo

AANMELDEN

Aanmelden kan bij onderstaande contactpersonen:

Individuele begeleiding

Farhad Moqbel
maandag t/m vrijdag.
06-52454313
f.moqbel@ambulantezorgopmaat.nl

Logeeropvang

Nienke Kremer
maandag, donderdag en vrijdag.
06-18651331
n.kremer@ambulantezorgopmaat.nl

AANMELDEN

Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming is er één uniform aanmeldformulier jeugdhulp ontwikkeld. Dit aanmeldformulier wordt gebruikt voor licht ambulante jeugdhulp tot intensief verblijf bij alle aanbieders van jeugdhulp.

Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp kent 2 delen. Bij aanmelding voor jeugdhulp bij een zorgaanbieder moet deel 1 en deel 2 volledig ingevuld worden. U mag het aanmeldformulier mailen naar info@ambulantezorgopmaat.nl

Voor vragen over een aanmelding mag u altijd vrijblijvend contact opnemen met Farhad (ambulant) of Nienke (logeren). De contactgegevens vindt u bovenaan de website.

EXPERTISE

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij je leert om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt. Je leert om afstand te nemen van je negatieve gedachten en te accepteren dat pijn en verdriet ook bij het leven hoort. Je leert met behulp van mindfulness om meer in het heden te leven. Je wordt uitgedaagd om minder streng voor jezelf te zijn en tot slot je leven waardevol in te richten. De ACT oefeningen en metaforen lopen als een rode draad door onze begeleidingstrajecten.

ACT your way

Speciaal voor jongeren tussen 15 en 25 jaar is de methode en werkboek ACT your way ontwikkeld. ACT your way leert jongeren weer psychologisch flexibel te worden. Het helpt de jongeren om een waardevol leven te leiden, te leren omgaan met negatieve emoties en niet-helpende gedachten, en het accepteren van stressvolle situaties in hun leven.

ACTief opvoeden

ACTief opvoeden is een methode die ouders helpt om flexibel te reageren in lastige opvoedsituaties. De methode geeft geen pasklare antwoorden over wat ‘goed opvoeden is’, maar is gericht op de ontwikkeling en invulling van je eigen ouderrol.
Je leert met deze methode in zes stappen het inzicht in jezelf als opvoeder te vergroten. Het maakt helder wat belangrijk en nodig is in de opvoeding. Het maakt duidelijk hoe jij als opvoeder wil zijn. Je leert je gedrag te beïnvloeden, zodat je flexibeler om kan gaan met moeilijke opvoedsituaties. Hierdoor kan jij bewust reageren zoals jij wilt en op de manier die jouw kind nodig heeft.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Hierbij staat ‘neuro’ voor je brein, ‘linguïstisch’ voor taal en ‘programmeren’ voor verwerken en organiseren van informatie.
Het gaat over hoe je zintuigen informatie opvangen, hoe je deze informatie verwerkt en hoe zich dit uit in je gedrag. Het maakt je bewust van ‘hoe je doet wat je doet’ en welke onbewuste overtuigingen hier een rol in spelen. NLP geeft je de gereedschappen om te veranderen en gaat er van uit dat je alle hulpbronnen in je hebt om te bereiken wat je wilt. NLP is oplossingsgericht; NLP kijkt naar wat werkt en wat jij wilt bereiken.
De uitgangspunten van NLP vormen samen met ACT de basis van onze begeleiding.

Sociaal Panorama

Sociaal Panorama is een methode die ontwikkeld is door de Nederlandse sociaal psycholoog Lucas Derks. Deze methode gaat er vanuit dat mensen hun sociale omgeving innerlijk weergeven als een soort landschap; een panorama. Dit panorama is een denkbeeldige ruimte om je heen, waarin elke persoon in je leven een bepaalde plek heeft. Zo vorm je een soort innerlijk landschap (sociaal panorama) van alle relaties die je hebt in de diverse groepen waarin je functioneert.
Met het sociaal panorama kunnen diepgewortelde sociale gedragspatronen veranderd worden. Het kan je helpen meer inzicht te krijgen in werksituaties, gezinssituaties maar ook de soms ingewikkelde familiestructuren.

Brainblocks

Brainblocks is ontstaan met als doel psycho-educatie te geven over autisme door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Inmiddels is duidelijk dat Brainblocks veel breder in te zetten is dan alleen voor psycho-educatie. Brainblocks is ook een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen.

Een Taal Erbij

Een Taal Erbij is een aanvullend instrument in gespreksvoering, waarbij je Duplo poppetjes en ander materiaal gebruikt. Duplo poppetjes verbeelden de verschillende generaties. De Duplo poppetjes zijn er in allerlei soorten, maten en culturen, van baby tot grootouder. Eén poppetje staat voor de cliënt zijn/haar bewuste deel en een ander, klein, poppetje staat voor het onbewuste deel.
Daarnaast zijn er ook andere materialen. Gekleurde vilten vierkantjes om bronnen, processen en geheimen weer te geven. Maar ook om agressie, problemen, traumatische gebeurtenissen of grote zorgtaken in het gezin te symboliseren. Er zijn verhogingen van blokjes waarmee iemand ‘groot’ of ‘dominant’ wordt. En er zijn toverstokjes om grenzen en scheidingen aan te geven. De poppetjes en materialen op tafel vertegenwoordigen de emotionele en relationele realiteit van de cliënt en helpen het tot een gevoelde werkelijkheid te maken.
De belangrijkste theoretische stromingen die ten grondslag liggen aan Een Taal Erbij zijn dan ook de systemische, de contextuele en de psychodynamische theorieën.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis.
IAG is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.
IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken.

Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan. Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van gedwongen keus.

Equine assisted coaching

Equine assisted coaching en therapie is een methodiek waarbij de coach of therapeut samenwerkt met paarden om cliënten de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.
Het is een oplossingsgerichte methode. De focus ligt op de innerlijke kracht en mogelijkheden van de cliënt waarbij het uitgangspunt is dat de cliënt zelf de oplossing in zich heeft.
De coach of therapeut faciliteert het leerproces door steeds leerervaringen met het paard aan te bieden die de cliënt in staat stelt te leren wat nodig is.
In de reflectiemomenten helpt de coach of therapeut om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. Vervolgens kan geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag – in contact met het paard – en te ervaren wat de uitwerking ervan met de ander (het paard) doet.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Door de jaren heen hebben wij veel kennis en expertise verzameld op het gebied van complexe opvoedingsproblematiek. Wij richten ons voor een groot deel op hulpvragen waar eerdere hulpverleningstrajecten geen antwoord op hebben geboden.

Na de aanmelding plannen wij doorgaans binnen twee weken een intake in.

Tijdens de intake

  • Maken wij kennis met u
  • Vertelt u wat u van ons verwacht
  • En schatten wij in of en hoe wij u kunnen helpen
Individuele begeleiding

Bij elk traject is een van onze gedragswetenschappers betrokken, bij het ene traject op de voorgrond en bij het andere op de achtergrond. Dat is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag.
Binnen zes weken schrijven wij een begeleidingsplan met concrete doelen waar we samen met u aan gaan werken. Deze doelen worden twee keer per jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast. Onze ervaring leert dat de complexe trajecten bij ons gemiddeld 1 tot 1,5 jaar in beslag nemen om positief af te kunnen sluiten. Wij sluiten pas af als wij er zeker van zijn dat onze begeleiding niet meer nodig is. Ons team bestaat uit gedragswetenschappers en ambulant begeleiders, allen met de nodige kennis en expertise.

LOGEEROPVANG

Logeeropvang

Wij bieden logeeropvang aan voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Onze logeeropvang is gevestigd in Putten op het park van Landal Heihaas. De groepen worden door onze gedragswetenschapper(s) met zorg samengesteld, rekening houdend met leeftijd, interesses en problematieken. Een logeerweekend is in onze ogen geslaagd wanneer uw kind zich veilig, prettig en begrepen voelt.

Onder toeziend oog van professionele begeleiding

Wij doen ons best om dit mogelijk te maken door de kinderen een veilige omgeving te bieden en een groepsdynamiek te creëren waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn. Dit alles gebeurt onder toeziend oog van professionele begeleiding die het individu en het groepsproces begeleiden. Naast deze professionele begeleiding die dag en nacht aanwezig is, is er ook altijd een van onze gedragswetenschappers op de achtergrond betrokken.

ONS TEAM

REGIO'S

Foodvalley: Nijkerk, Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Hoevelaken.
Amersfoort: Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg.
Noord-Veluwe: Harderwijk, Ermelo, Nunspeet.

VACATURES

Vacature: Ambulant begeleider
bekijk vacature

Vacature: Logeeropvang
bekijk vacature

CONTACT

Postadres
Ambulante Zorg Op Maat B.V.
Schrassertstraat 8
3861 KM Nijkerk

Bezoekadres Nijkerk
Ambulante Zorg Op Maat B.V.
Melkrijder 4G
3861 SG Nijkerk

Bezoekadres Ede
Ambulante Zorg Op Maat B.V.
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Telefoon
Thijs Zwaan: 06-12678837
Administratie: 06-24785993

E-mail
info@ambulantezorgopmaat.nl

Social media

LinkedIn